Jag blir så trött på folk som inte kan samsas. Som inte förstår att det inte är det de bråkar om som är smolket i bägaren utan allt det där andra. Det som de INTE tar upp till diskussion. Det som skulle lösa hela konflikten. Men men… så länge man fokuserar på varsin ståndpunkt utan insikter och fortsätter slåss med orden lär man inte komma överens.

Att ta sin egen sanning som den enda sanningen verkar vara en sorts smitta. Något som vissa inte kan freda sig emot. Finns det vaccin mot sånt? Ja, jag menar att dra slutsatser om hur andra människor fungerar och tänker och sedan tro att man kommit fram till den ultimata sanningen. Hur kan vissa göra så hela tiden och inte inse att det enda de behöver hålla reda på är sig själva och sina egna förehavanden och tänkesätt.

Men kanske är det så att när den egna byken blir så jobbig att ta reda på så projicerar man sin skit på andra i stället. Då är det ju inte den egna personen som bär skiten utan någon annan. Bekvämt och bra! Eller hur?

När jag för något år sedan råkade ut för en person med tolkningsföreträde på hur just jag fungerar och tänker var det någon som tröstade mig med att säga att denne någon:

“…antagligen projicerar sina egna tillkortakommanden på dig”

Visst kan det vara så när någon anser sig veta bättre. När personen eller företeelsen ifråga tolkas på ett enda sätt och detta enda sätt sedan är summan av kardemumman i någons ögon. Då måste något vara kapitalt fel! Inget kan tolkas entydigt! Det vet alla som insett att sätten att se och tolka allt egentligen är lika många som antalet betraktare.

Varför ska det va så svårt att fatta att samma sak, samma situation, samma utgångsläge och samma föresatser kan ses och tolkas på lika många sätt som det finns människor???? Varför ska detta vara så svårt att förstå?

Ditt sätt att se saken får stå för dig. Mitt sätt att se på saken får stå för mig. Ska vi ha vårt sätt att agera måste vi respektera varandra och agera på ett sätt som vi båda kan känna oss nöjda med. INTE bara utgå från EN SANNING, ETT SÄTT ATT TOLKA och ETT SÄTT ATT AGERA!

Alla har olika förutsättningar att göra saker. Alla oavsett om det är personer eller grupperingar har olika sätt att tolka och se saker. Ingen är ägare av en enda ultimat sanning!

Bitterhet är jobbigt att bära och då blir det naturligtvis lättare att projicera orsaken till den egna bitterheten på någon eller något annat. Göra om detta något eller denna någon så att det uppfyller syftet att låta detta eller denna bära bitterheten….